ETUSIVULLE

Lasarus-veljien historiaa


Toiminta on saanut alkunsa oikeastaan siitä hetkestä, kun vuonna 1971 Eero Heikkilä nuorena Jeesukseen uskovana insinöörinä havahtui ihmettelemään, miksei kristillisissä seurakunnissa näy paljonkaan tosikristillisyyttä. Samoihin aikoihin hänelle kirkastui Uuden Testamentin Paavalin kirjeitä tutkiessaan erityisesti opetus uuden ja vanhan luomuksen erosta, ja siitä, miten Jumala haluaisi uskoontulleiden suhtautuvan mittaamattoman suureen armoonsa ja rakkauteensa.

Keväällä -72 Jumala johdatti Eeron turistimatkalle Israeliin, jossa hän tapasi suomalaisen ryhmän Jad Hashmonassa, ja tuli kutsutuksi ryhmän sielunhoitajaksi. Muu perhe, vaimo ja kaksi lasta, seurasi muutaman viikon kuluttua perässä. Tässä Juudean vuoristossa perusteilla olleessa moshavissa (vrt. kibbuts) syntyi herätystä, ja monet nääntymäisillään olleet uudistuivat uskossaan ja useat tulivat uskoon.

Samana syksynä kymmenen hengen ryhmä irtautui ja tuli Suomeen asumaan ryhmän jäsenen talviasuttavaan kesämökkiin itä-Suomeen. Tässä mökissä alkoi ryhmän kirjallinen julistustehtävä Huutavan ääni erämaassa -monisteiden muodossa toimintanimellä Kristuksen aseenkantajat. Parin kuukauden kuluttua ryhmä asettui Hämeenlinnan seudulle, jossa alkoi kirjapainotoiminta. Monisteita ilmestyi 12 kappaletta ja niistä koottiin samanniminen kirja.

Kristus-kirkko -niminen seurakunta perustettiin v. -76 sen jälkeen, kun ryhmä oli eronnut ev.lut. seurakunnasta pettyneenä luterilaisen kirkon maallistumissuuntaukseen.

Lasarus-veljet ry perustettiin samana vuonna, kun oman kirjapainon toiminnalle ja rahoitukselle tarvittiin juridisesti toimiva taustayhteisö. Sääntöjensä mukaan yhdistys toimii mm. julkaisemalla painotuotteita ”edistääkseen Kristus-keskeisen kristillisyyden juurruttamista kansaan”. Rahoituksen toiminnalle yhdistys saa vapaaehtoisista lahjoituksista sekä Kristus-kirkon seurakuntalaisten vapaaehtoisista 'kymmenyksistä'. Yhdistys on vuosien mittaan käyttänyt ilosanoman levitystyöstä ylijääneitä lahjoitusvaroja myös merkittävään avustustyöhön varsinkin ulkomailla olevien hädänalaisten ihmisten hyväksi.

Kun oma kirjapaino alkoi toimia, aloitti ilmestymisensä lehti Kristus-Sanomat. Lehden tehtävänä on julistaa Jumalan armoa ja rakkautta niitä kohtaan, jotka nöyrtyvät Hänen edessään, ja samalla osoittaa selvästi, missä kohdin kristikunnan tulisi tehdä parannus, jos aikoo kristillisyyden nimen alla jatkaa toimintaansa. Lehden eri numeroita on jaettu ilmaiseksi sekä tilaajakunnalle että ympäri Suomea satojatuhansiakin kappaleita. Viimeisin lehden numero on 91, jossa on laaja katsaus kristinuskon historiasta Suomessa. Lehdessä osoitetaan myös kristinuskon ja -uskonnon ero entistäkin selvemmin.

Hoivassa Paimenen -lehti alkoi ilmestyä v. 1985. Lehden tekstit ovat pääasiassa puhtaaksikirjoitettuja Raamattu-tunteja, jotka on pidetty sunnuntaisissa kokouksissa Rauhanmajassa. Eri numeroita on ilmestynyt 37, viimeisin v. 2008, jossa on artikkeleita mm. avoimuudesta ja nöyryydestä Jumalan edessä, suhtautumisesta kilvoitteluun, pelastuksen ihanuudesta, synnin vallan kukistumisesta, pyhityskilvoitteluun antautumisen välttämättömyydestä sekä kristinuskon ytimestä. Lisäksi lehdessä on sisällysluettelo julkaisujen sisällöstä v. -95 jälkeen. Myös Hoivassa Paimenen -lehden eri numeroita on jaettu ilmaiseksi satojatuhansia kappaleita. Lehdestä on ilmestynyt erillispainos myös viron ja englannin kielellä.

Ihanan osan evästä on ilmestynyt vihkosina, joissa on tiivis sivun mittainen artikkeli kuukauden joka päivälle luettavaksi. Vihkojen tekstejä on koottu myös samannimiseksi kirjaksi, joka ilmestyi v. -83.

Kun mm. vanhusten hoidon puutteet Suomessa tulivat vuonna -91 julkisuuteen, ilmestyi ensimmäinen numero lehdestä Laupias Samarialainen, jonka tarkoituksena oli puuttua yhteiskunnallisiin epäkohtiin kristillisen lähimmäisenrakkauden näkökulmasta.

Heti ensimmäisen numeron ilmestymisen jälkeen alkoi tulla julki poliittisen eliitin pyrkimys viedä Suomi Euroopan yhteisöjen jäseneksi polkien perustuslaissa selvästi ilmaistua kansan itsemääräämisoikeutta ja kalliisti hankittua itsenäisyyttä. Niinpä lehdestä muodostui merkittävä tiedotuskanava tarkoituksena avata kansan silmät havaitsemaan petollinen pyrkimys. Lehteä ilmestyi useita numeroita koko jäsenyyshankkeen vireilläoloajan kansanäänestykseen asti, jossa äänestyksessä vain 42% suomalaisista ilmaisi halunsa liittyä Euroopan Unioniin. Suuri osa näistäkin on myöhemmin katunut erehdystään.

Toiminta on viime vuosina painottunut viikoittaisiin Raamattu-tunteihin sekä henkilökohtaiseen sielunhoitoon ja keskusteluihin. Viimeisin suurempi ilmaisjakelu on tehty vuodenvaihteessa 2008-2009.

Netin käyttöön julkaisukanavana olemme suhtautuneet varauksella, johtuen sen arvaamattomuudesta ja kielteisistä vaikutuksista ihmisten elämään, ja koska siveettömyys ja suoranainen rikollisuus pääsee ennennäkemättömän vapaasti leviämään sen välityksellä. On kuitenkin tullut aika huolehtia myös toiminnan 'nettinäkyvyydestä' näiden sivujen avulla. Sivuilta löytyy viimeisimpiä lehtiämme pdf-muodossa. Jos kiinnostut julistuksestamme, tilaa julkaisujamme ilmaiseksi lähettämällä tilaus postissa, sähköpostilla tai soittamalla. Yhteystiedot alareunassa.

Yhteistaloudessa Säkylän Rauhanmajassa asuva ryhmä käyttää itsestään nimeä Rauhanmajalaiset, vaikkakin heidät tunnetaan yleisesti 'Lasaruksina'. Talous perustuu kaikkien jäsenten kirjoittamattomaan herrasmiessopimukseen, jonka mukaan tulot ja menot ovat yhteisiä, eikä kukaan kerää itselleen varallisuutta toisten tietämättä. Yli 40 vuotta menettely on toiminut hyvin ilman riitoja ja valituksia. Yhteistalouden onnistuminen perustuu tietenkin siihen, että jäsenet ovat tosiuskovia ja ovat luopuneet raamatullisella tavalla itselleen elämisestä lähimmäisenpalvelemisen hyväksi. Samasta syystä on myös mahdollista, että näin suuri joukko erilaisia ihmisiä asuu vuodesta toiseen saman katon alla pyhyydessä ja puhtaudessa ilman merkittäviä riitaisuuksia. Jos erimielisyyksiä ilmenee, ne on helppo sopia, kun jokainen hiljentyy Jumalan eteen kyselemään Hänen tahtoaan kyseisessä tilanteessa. Rauhanmajassa asuvien tulotaso on huomattavasti keskimääräistä pienempi, mutta vaatimaton elämäntapa ja yhteistalouden tuomat edut edesauttavat toimeentuloa.

Rauhanmajassa asuvat henkilöt perustivat v. 2008 Rauhanmajan Arkiapu -työosuuskunnan, joka toimii palvelujen myyjänä ja työnantajana laajassa työtoiminnassa mm. koti- ja siivousavun, sekä maatalous- ja remonttitöiden piirissä.

Monet seurakuntalaisten lapset ovat käyneet koulua kotona joko vanhempiensa opettamina tai Rauhanmajan tapauksessa kahden asialle omistautuneen henkilön opissa. Kotikoulua voi suositella kaikille, jotka haluavat itse vaikuttaa siihen, minkälainen on lapsen kasvuympäristö hänen herkimmässä vaiheessaan. Kotikoulun oppilaat käyvät kunnan koulussa arvioivissa kokeissa lukukausittain tai sovitusti. Yleensä oppimistulokset ovat kotikoulussa vähintään yhtä hyviä tai parempia kuin kouluissa keskimäärin.

Satakunnan Kansan viikkoliite Sunnuntai julkaisi 1.5.2011 kuvauksen Rauhanmajan asuinyhteisöstä. Siihen voi tutustua sivuillamme olevasta linkistä.


Yhteystiedot

postiosoite: Lasarus-veljet, Katavistontie 229, 27800 Säkylä

puhelin: 02-8670870

sähköposti: lv@lasarus-veljet.fi

Teksti julkaistu ensi kerran 5/2011, muokattu 4/2020

ETUSIVULLE